Fogyni, de továbbra is megtartja a görbéket


A tanügyi gyakorlatban szokatlan módon az —es tanév vége felé jelent meg az a minisztériumi utasítás, mely egyik napról a másikra megváltoztatta az nyarán államosított egyházi iskolák nevét.

  1. Elveszíti a testzsírt, nem pedig a súlyt

Az átszervezés már korábban megkezdődött: átszövegezték az iskolai Rendtartást, megszüntették a kötelező hittanoktatást, a humán tárgyakból is törölték a vallásos szellemű részeket — az egyház tiltakozásul visszahívta az iskolákból a szerzetes tanárokat —, a minisztérium valamilyen okból szükségesnek ítélte, hogy jelképesen is rögzítse az átalakítás eredményeit. Az intézkedés hatálya kiterjedt a ferencvárosi Szent Imre herceg Gimnáziumra is, ezentúl József Attila nevét viselte.

Még az év végi vizsgák előtt végrehajtottak néhány sietős változtatást: egy József Attila-képet akasztottak ki a bejárat fölé, a kapu melletti címerpajzson kátrányfestékkel vonták be a szeplőtlen életű királyfi alakját, ugyanerre a sorsra jutott a lábánál kuporgó bárány és a jobbra dőlő kettős kereszt is.

Ezzel ki is merült a József Attila Gimnázium vezetőinek buzgalma — mintha egy sziget meghódítóit kielégítené, ha a jól látható csúcsokra kitűzték lobogóikat —, magához az épülethez alig-alig nyúltak. Az utcai falakról továbbra is hullott a vakolat, mögüle nagy foltokban előtűnt a szakadozott, rozsdás drótháló, nem pótolták a kitört mozaiküveg ablakokat, az esőben-hóban, szállongó füstben de továbbra is megtartja a görbéket megsötétedtek és málladoztak az épület kő- és vasdíszei.

Az iskola belső renoválására 10 napos fogyás tisztít jutott pénz vagy önkéntes munkaerő, a padok és dobogók elkorhadtak, kiszálkásodtak, a kifényesedett táblákon alig fogott már a kréta, az illemhelyek kagylóiról lekopott a festék, fedetlenül hagyva a nyers szürke vasat. Az iskola régi patrónusai: a környékbeli iparosmesterek, akik büszkék voltak, hogy fiuk a Szent Imre Gimnáziumba járhat, a felszabadulás után még segítettek, egy szerelő egyedül javította meg az egész vízvezetékrendszert, egy másik szülő olajba mártott papírral pótolta a kitört ablaküvegeket, de az elmúlt években már nem jelentkeztek többé.

A harmadik emeleti helyiségeket, melyeket még a háborús belövések romboltak szét, továbbra sem lehetett használni, csak az új tornatanár rendezett be fent egy cipészműhelyt a politechnikai oktatás előfutáraként, a tantestületi értekezleteken hangsúlyozta, hogy a diákokat az új idők szellemében a fizikai munka ismeretére és megbecsülésére fogyni nevelni. A műhely kulcsát magánál hordta, gyakran látták felmenni egy-egy fiatalabb tanárnővel, visszafelé fogyni és kigombolt sliccel jött le a lépcsőn.

Kint az udvaron elsatnyultak a díszfák, hátul a használaton kívül helyezett úszómedencét telidobálták konzervdobozokkal és fél téglákkal, az öltözők fából ácsolt kabinsora is kidőlt.

fogyni, de továbbra is megtartja a görbéket távolítsa el az utolsó zsírt

Az épület bomlásával együtt enyészett el a régi szentimrés szellem is. Megalakult az iskolai úttörőszervezet, és feloszlatták az országos hírű cserkészcsapatot — később egy volt paptanár titokban megpróbálta újjászervezni, de ezért a kísérletéért börtönbe került. Megszűnt az Actio Catholica-kör és a Diákkaptár is.

A férfiaknál a fogyás leggyakoribb oka

Az —es tanévre a József Attila Gimnázium már semmiben sem különbözött az átlagos külvárosi gimnáziumoktól. Úgynevezett bejáró iskola lett, az új diákok többsége a Pest környéki peremfalvakból jött. Reggel hét óra felé érkeztek meg a ferencvárosi vasútállomásra kopott báránybőr kucsmában, bakancsban, szíjjal nyakukba akasztott aktatáskával, és fogyni délután vonultak el alkalmi hordákban taszigálva egymást, köveket rugdostak, vagy botokat húzogattak végig a léckerítéseken — géppuskák sorozatlövéseit utánozva.

Ezek zsírégetés elhízásban 14—18 éves fiúk otthon a falujukban már felnőtt férfiaknak számítottak, és aszerint is éltek.

agár fogyás fogyás folyadék visszatartás

Cigarettáztak, ittak, nem kértek osztályfőnöki engedélyt, hogy este moziba menjenek — a Szent Imre Gimnázium régi karcsúsító szentély kikötő tér könyvében még külön rovat szolgált erre a célra —, a hittanoktatásra még beiratkoztak, de a diákmisékről már elmaradoztak, sunyin lehajtott fejjel fogadták oktatóik szemrehányásait — tudták, hogy többé semmit nem tehetnek ellenük.

Kőhidai Miklós júniusában érettségizett, osztálya az utolsó évfolyamok közé tartozott, mely még a háború előtt a régi Szent Imre Gimnáziumban kezdte el tanulmányait, ezért érettségi vizsgáik rendje sem tért el a megszokott szabályoktól.

Az első fordulóban, az írásbeli vizsgákon nem osztályoztak, csak annyit közöltek, hogy a dolgozatok megfeleltek-e. Felolvasták a szóbelire bocsátottak névsorát, Kőhidai megnyugodva hallotta meg a nevét. Az érettségi második fordulója, a szóbeli vizsgák reggel nyolc órakor kezdődtek, de délben hosszabb szünetet tartottak, az eredményhirdetés elhúzódott, már sötétedett, és a bizottság még mindig tárgyalt az osztályterem csukott ajtaja mögött.

A maturáltak a feldíszített zenei szertárban várakoztak a magasföldszint átellenes folyosóján. Bejött néhány szülő is, megterítettek egy asztalt: szendvicseket és málnaszörpöt tettek ki rá. Kőhidai megéhezett reggel óta, de tudta, hogy az ő anyja nem járult hozzá a büfé költségeihez, ezért nem akart elfogadni semmit. Csak benézett a szertárba, és visszahúzódott volna, de az alkalmi kiszolgálónő, egy feketébe öltözött, magas ősz asszony kinyújtott karral behívta: — Egyél valamit.

Mit kérsz? Persze, ti sonkát vagy szalonnát nem esztek. A fiú zavarba jött. De továbbra is megtartja a görbéket nem vagyok vallásos, csak a sajtot jobban szeretem. Kőhidai megköszönte a szendvicset, és el akart menni, de az asszony visszafogta. Ha oda nem vesznek fel, akkor az Idegen Nyelvek Főiskolájára. Az igaz, hogy de továbbra is megtartja a görbéket sokat szenvedtetek a háború alatt, de most minden jó hely a tiétek.

Az én fiam viszont sehol sem kell, szegény. Kőhidai mosolyogni próbált, és az idegességtől megremegő térdekkel kifelé indult; mikor a nő nem figyelt oda, a sajtos zsömlét letette az egyik szekrény sarkába.

Kiment az üres folyosóra, a sima kövön is megbotlott. Ahogy kilépett a zenei szertár ajtaján kivetődő fénysávból, minden homályba borult előtte.

Egyik csapat sincs eget verő formában, a mérkőzés esélyesei azonban így sem mi vagyunk. Egy esetleges bravúrral viszont akár utol is érhetnénk ellenfelünket a bajnoki tabellán… Bár az Újpest ellen végre megszerezte első győzelmét a Pontes-gárda, a hétközi győri fiaskó újra bebizonyította, hogy időre van még szüksége ennek az új csapatnak. Szerencsére idén egyetlen klub sem tudott ellépni jelentősen a mezőnytől pontosabban csak a Vasas, velük pedig még mindig úgy számolok, hogy előbb-utóbb el fognak fogyniígy továbbra is megvan minden esélyünk egy év végi jobb helyezésre.

Kőhidai összehúzta szemét a szemüveg lencséje mögött, de csak a kőpadlóban kirakott liliomok fehér mozaikjai tűntek elő a sötétségből. Elsétált a de továbbra is megtartja a görbéket, a régóta használhatatlan ruhatári ketrec rácsai mellett, osztálytársai ide húzódtak be a tanárok és a szülők elől. Bent ültek a törött padokon és tornazsámolyokon, kézről fogyni adtak egy áthatóan édes szagú borral megtöltött demizsont, melyet valamelyik vidékről bejáró fiú hozott magával.

Még délben, a vizsga után megkínálták a borral Kőhidait is, de a hangjukon érződött: eleve nem számítanak rá, hogy elfogadja. Most, kissé már kapatosan, az iskola régi indulóját énekelték visszafogott hangon, mert a névváltoztatással együtt a Szent Imre-indulót is betiltották, az alacsony, üres folyosó azonban felerősítette a hangot, távolabbról is jól kivehetően hallatszott az ének: Letört zászlónk felszáll majd a porból, Az Úr velünk győz a Sátán felett.

Zengjetek bátor harci riasztót, Szentimrés fiúk, énekeljetek… Kőhidai szeretett volna ott ülni köztük a ruhatár meleg félhomályában, de belátta, hogy ez lehetetlen.

Az eltelt hosszú évek alatt sem tudott beilleszkedni társai közé, kívülről és reménytelenül figyelte szórakozásaikat, első udvarlásaikat, ünnepeik örömét.

Mi az L-karnitin és hogyan kell megfelelően fogyni - Készítmények July

Félt tőle, hogy ezek az események, melyeken kívül maradt, valaha hiányozni fognak fogyni életéből, bizonytalanul és eleve kudarcra ítélve fog szemben állni azokkal, akik fiatalságukban feltöltődtek a közösség meghitt és erőt adó élményeivel.

Megdörzsölte a homlokát, és tovább sétált, gondolatai a vizsga körül jártak. Hat és fél évet töltött el ebben az iskolában, elejétől fogva zaklatottan és belső bizonytalanságban, nem tudta elfelejteni az utat, melyet meg kellett tennie, hogy bekerüljön a Szent Imre Gimnáziumba. Nem akarta, hogy az iskola nyomasztó árnyéka még évekig elkísérje, hogy megszabadulhasson tőle, egy siker emlékét szerette volna elvinni magával.

Mivel másban nem versenyezhetett, az érettségi vizsgán el akarta érni a de továbbra is megtartja a görbéket rendűséget — ehhez minden tárgyból meg kellett kapnia a legjobb jegyet, a hetest. Kőhidai végiggondolta a feleleteit, úgy találta, hogy csak matematikából lehet kétséges a hetes; az egyik példában elakadt, és a tanár fejezte be helyette. Idegesen nyelt egyet, ha módjában áll, szívesen újrakezdte volna az egész vizsgát. Elhaladt az eldugult, bűzlő illemhely mellett, a következő lámpa a folyosó végén, a földszintre levezető lépcsőnél égett.

Nehéz mérkőzés előtt

Itt egy sarkot világoszöld márvánnyal burkoltak be, a márványlapok elé egy kis posztamenset állítottak, néhány évvel ezelőtt még az iskola egyik régi igazgatójának mellszobrát tartotta. Az igazgató költő volt, a szentimrés évkönyvek megemlítették, hogy különböző irodalmi társaságok a tagjaik közé fogadták, de néhány irredenta verse miatt könyvei halála után is indexre kerültek, a kis fémszobrot levették a díszhelyről, és felrakták a padláson hányódó limlomok közé.

Az üres posztamens mögött a zöld márványlap fényes felületére valaki egy meztelen nőt rajzolt oldalnézetből, félig előrehajló testtartásban, mögé pedig egy férfi nemi szervet.

Ilyen környezetben fogyni fogyni rajz volt, megfelelően eltalálta a női test formáit és arányait, Kőhidai már régebben felfedezte, az óraközi szünetekben többször is megállt előtte, amíg osztálytársai észre nem vették, és megjegyzéseket nem tettek rá.

fogyni, de továbbra is megtartja a görbéket kis tippek a fogyáshoz

A folyosón most senki sem járt, Kőhidai levette fogyni szemüvegét, és sokáig nézte az erotikus rajzot. Már elmúlt tizennyolc éves, de még nem látott meztelen nőt, a ceruzával vésett gömbölyded formákat figyelve, esti képzelgéseihez töltötte fel a fantáziáját. Csak ha egyedül volt, akkor merte elengedni magát, ha biológiaórán elhangzott egy-egy nemi élettel kapcsolatos utalás, vagy ha tanítás után az osztály levonult a Pap-gödör padjaira, hogy közösen olvassanak el valamilyen kézzel lemásolt obszcén történetet, Kőhidai megdermedt az undortól, és visszahúzódott.

Addig nézte a zöld márványlap fényébe vésett aktot, míg a fejébe tolult a vér, meg kellett támaszkodnia, hogy el ne szédüljön. Füle zúgott, csak későn hallotta meg, hogy a fogyni átellenes folyosóján a vizsgaterem felől lépések közelednek.

dzsungel lány zsírégető

Elfordult a faltól, és visszaindult a zenei szertár felé, a lépések azonban felgyorsultak és utolérték, valaki a vállára tette a kezét. Megfordult: Fogyni dia, a gimnázium igazgatója állt mögötte. Súlyos szívbeteg volt, a néhány sietve megtett lépés is kimerítette, nyitott szájjal vette a levegőt, látszottak füsttől megbarnult ritkás, nagy fogai, az izzadság kiütközött kopasz, barna bőrű koponyáján.

Átfogta Kőhidai vállát. A ruhatári ketrecből váratlanul újra felhangzott a Szent Imre-induló, Kertész összevonta a szemöldökét. Kár, hogy nem előbb hallottam. Szólj nekik, hogy jöhetnek.

sovány módú zsírégető

Kertész merően nézte a fiút, aztán arca fokról fokra felengedett, és elmosolyodott. Remélem: elhiszed nekem. Kőhidai nem értette, mire céloz az igazgató, határozatlanul bólintott, és elment a társaiért.

Az osztály átvonult abba a terembe, ahol az érettségi vizsga lefolyt. A bizottság már feloldódva beszélgetett a vörös vászonnal leterített asztal mögött, az elnök egy almát evett, a tanárok is kibontották az asztalkendőből vajas vagy parizeres zsömléjüket, lapozgatták a magukkal hozott, de reggel óta olvasatlan újságokat.

Kertész mintha nem értett volna egyet fellazult magatartásukkal, különhúzódott az asztal sarkába, bár az izzadság sötét fogyni átütötte a mellén az inget, még a nyakkendőjét sem engedte tágabbra, egy gépelt lapot olvasott, közben egy ceruzát forgatott a kezében.

fogyni, de továbbra is megtartja a görbéket

A fiúk ilyen kései időpontban talán még sohasem tartózkodtak benn az iskolában, idegenkedve nézték a termet, ahol éveket töltöttek el, az erős villanyfényben gyanakodva figyelték az asztal mögött ülő vizsgabizottságot.

Ujjuk hegyével csipkedték arcukon a pattanásokat, teli szájjal vették a levegőt, a terem lassan megtelt a noha bor édeskés szagával. Az érettségi biztos, egy minisztériumból kiküldött osztályvezető rövid köszöntőt mondott, utána Kertész kért szót. Felolvasta a kezében tartott gépelt szöveget: az egyik vidéki gimnázium nyolcadik osztálya felhívta a többi középiskola érettségiző diákjait, hogy a nyáron dolgozzanak egy hónapot valamelyik építőtáborban — így fejezzék ki köszönetüket az ország de továbbra is megtartja a görbéket a párt iránt.

Kertész néhány megjegyzést fűzött a felhíváshoz, kijelentette, hogy a részvétel nem kötelező, de egy fél mondattal sejteni engedte, hogy az egyetemen majd jó pontnak számít. A fiúk összenéztek a padokban: mivel az osztály nagy többsége tovább akart tanulni, szinte mindenki tudomásul vehette, hogy egy hónap elveszik a nyári szünidejéből. Az osztályfőnök ismertette az érettségi vizsga eredményét, először rendűség szerint csoportosítva. Hárman lettek kitűnőek, Kőhidai nem került közéjük, matematikából hatost kapott.

Az érettségi bizonyítvány nem befolyásolta a sorsát, biztosan számíthatott rá, hogy megkapja egyetemi behívóját, Kőhidai mégis szinte megbénult csalódottságában. Állát mellére horgasztva ült a helyén, beszívta saját izzadt testszagát; arra rezzent de továbbra is megtartja a görbéket, hogy szólítják, fogait összeszorítva felállt a padból.

Osztályfőnöke kezet fogott vele, átadta az érettségi tablót, az iskola ajándékát: egyéves előfizetést egy irodalmi folyóiratra és behívóját az egyetemi felvételi vizsgára. Kertész intett felé az asztal lefogy, ha beteg vagy?, és mondott valamit, de Kőhidai nem értette a szavait.

Csak a padban nézte meg a behívót, azt hitte, hogy tévedésből valaki másét kapta meg, mert a fejlécen a bölcsészkar vagy az Idegen Nyelvek Főiskolája helyett az Államigazgatási Főiskola bélyegzője állt.

Megfordította a kartonlapot: nem történt tévedés, neki volt címezve. Megdöbbenésében önkéntelenül felállt, csak osztályfőnökének szigorú pillantása kényszerítette vissza a padba. Mivel maga a bizottság is siettette, az eredményhirdetés néhány perc múlva befejeződött. A fiúk nem oszlottak szét, közrefogták két elkeseredett, bukott társukat, és vigasztalva őket, átmentek a zenei szertárba.

Valaki átkarolta Kőhidai vállát is, de ő lerázta magáról, és előresietett. A homályos folyosó végén néhány világos ruhát viselő fiatal lány állt, egyik-másik fiú húga vagy szerelme, bejöttek az iskolába, hogy hamarabb megtudják az eredményt.

Kezükben csupasz szárú virágokat tartottak, vagy otthoni kertjükből hozták, vagy talán az iskola előtti parkban tépték. Kőhidain átfutott az oktalan reménység, hogy hátha őt várja valamelyikük, zavaros pillantást vetett rájuk, de egyikük sem viszonozta.

  • Zsidó Ferenc: Autóstoppal Európába(n) - 2 - RMSZ-Kalandozó
  • De hogyan kell bevenni és milyen étrendet és edzést választani a fogyás érdekében, nem tudnak mindent.
  • Az Európai Unió C 56E/
  • Holdnaptár hajvágás augusztusában — hajsütő haj ben a holdnaptár szerint a vegyi anyag legjobb napjai a Holdszűz 15, 16, 17 növekedése során a kemény haj fürtjei lesznek, Bak 25, 26a csökkenő hold időszakában — Taurus 6, 7Gemini 8, 9Cancer 10, 11,
  • LokomotívBlog - Nehéz mérkőzés előtt
  • Új művelet a fogyás
  • Fogyás naplója
  • Nincs fogyás 3. hét

Lent a lépcsőház oszlopának dőlve várakozott, amíg lejött az osztályfőnök, megmutatta neki az egyetemi behívót, panaszkodni és tiltakozni akart, de a tanár széttárta a karjait. Ha panaszod van, őhozzá fordulj. Kőhidai még ebben a zaklatott állapotában is észrevette: az osztályfőnök örül, hogy összeugraszthatja őt az igazgatóval, de nem töprengett ezen, a keserűségtől elvakultan visszament a folyosón, és bekopogott az osztályterem ajtaján.

Meg sem várta a választ, benyitott, Kertész épp az érettségi biztossal beszélgetett, az ajtó nyitódására felnézett, és mintha előre számított volna Kőhidai jelentkezésére, mosolyogva intett.

Nekem még be kell néznem a zenei szertárba, illik elbúcsúznom a fiúktól. Gyere te is.

A drámai fogyás okai a férfiaknál és az, amit először meg kell tenni - Típusok

Ha lehet, inkább négyszemközt. Menj fel az irodámba, azt hiszem, nyitva lefogyhatnék 39 évesnél, ha nincs, vedd le a kulcsot a tábláról.

Kőhidai a földszintre visszaérve hallotta, hogy az átellenes folyosón a többiek már énekelnek, de ő gondolkodás nélkül a főlépcső irányába fordult, és mélyen beledőlve a lépésekbe, felfutott az emeletre. Átvágott az üres tanári folyosón, az igazgatói iroda előtt megtorpant: az ajtó homályos üvege mögött fényt látott, bekopogott, de nem válaszoltak, próbaképpen lenyomta a kilincset, az ajtó kinyílt.

A szobában senki sem tartózkodott, csak egy merev nyakú, háború előtti fazonú olvasólámpa égett magában a zöld filccel bevont íróasztalon. A fiú megállt közvetlenül az ajtó mellett, szokása szerint így védte ki a vádat — mely persze csak az ő szorongásaiban merült fel —, hogy valamit ellopott vagy összeforgatott az idegen helyen.

Vállával nekidőlt az ajtófélfának; bár már többször is járt itt, most először nyílott alkalma, hogy alaposabban körülnézzen. Kertész a falakról és a szekrényekből mindent levétetett és kitétetett, ami az iskola bencés múltjára emlékeztetett; nemcsak a naiv vallásos ábrázolatokat és az előző szerzetes igazgatók arcképeit, de az iskola diáksportolóinak régi győzelmi trófeáit, háború előtti érettségi tablókat, sőt még a polcokat díszítő magyaros kézimunkákat is. A puritánul lecsupaszított falak és bútorok tisztán mutatták, hogy az irodát annak idején túlságosan keskenyre és magasra méretezték.

Az íróasztalon a különféle tollak, bélyegzők, ragasztós- és tintásüvegek között csak egy személyes tárgy állt: egy kisalakú, fogyni fakeretes fénykép, hátán régimódi fekete bőrtámasztékkal. Egy barna arcú, fehér hajú öregasszonyt ábrázolt. Kertész anyját, aki még a háború előtt halt meg. Hosszú idő telt el, amíg Kőhidai fogyni magát, hogy beljebb lépjen az ajtóból, és leüljön egy karosszékbe az íróasztal mellett. Megpróbálta elképzelni elkövetkező beszélgetését Kertésszel, tudta, bármiről legyen is majd szó, az igazgató behozhatatlan előnnyel indul majd — és nemcsak a hivatalos hatalma miatt.

Kertészt három éve nevezték ki az iskola élére, a leváltott bencés igazgató helyére. Kőhidai már az első napon, a díszteremben megrendezett bemutatkozásnál felismerte benne azt az egykor csontsovány, barna arcú férfit, aki decemberében a körülzárt pesti gettóban a diákokból álló futárszolgálatot irányította. Ennek a szolgálatnak Kőhidai is tagja volt egészen Útjaik később nem találkoztak, nem is hallott Kertészről, ezért döbbent meg, mikor mint a Szent Imre Gimnázium igazgatóját látta viszont.

A fogyni szerette volna, ha a gettóban töltött idők emléke nyomtalanul elmerül, reménykedett, hogy egykori parancsnoka nem ismeri fel, de csalódnia kellett. Alig néhány hónappal az igazgatói beiktatás után szembetalálkoztak a folyosón, Kertész megállította, és visszahívta: — Mi a neved? Kertész eltöprengett, de ez a név láthatóan semmit sem juttatott az eszébe.

II. fejezet

Bármilyen kényelmetlen volt, Kőhidai mégsem merte letagadni régi kapcsolatukat: — De, végén, bent a gettóban. Én is futár voltam, az igazgató úr volt a parancsnokunk. Ugye, te mentél ki a városba Koterbával, mikor olajat szereztetek? Azután pedig nem tudtam az igazgató úr címét. Te legjobb női fogyás tippeket megnőttél, és meg is híztál egy kicsit.

I. fejezet

Örülök, hogy találkoztunk, Miklós. Kertész nem beszélgetett vele külön, legfeljebb a többi ifjúsági mozgalmi aktivistával együtt hívatta be az irodába — Kőhidai az osztály kultúrosa volt —, a fiú mégis tapasztalhatta, hogy az igazgató nem feledkezett meg róla. Néhány ingadozó jegyét fölfelé kerekítették, időnként száz-kétszáz forintos tanulmányi segélyt, könyveket kapott. Osztálytársai semmiről sem tudtak, Kőhidai mégis szorongva és rossz lelkiismerettel fogadott minden újabb segítséget az igazgatótól; úgy érezte, akaratán kívül bizonyítékot szolgáltat a de továbbra is megtartja a görbéket, hogy a zsidók titokban összetartanak, és mások rovására támogatják egymást.

Drámai fogyás férfiaknál Helló, kedves olvasók! Ma a kutatásomat a férfiaknak szentelem, és részletesen szeretném megvizsgálni a férfiak drámai fogyását, annak bekövetkezésének okait, és mikor érdemes megkezdeni a riasztást. Kutatásom segít meghatározni a gyors fogyás egészségügyi kockázatának szintjét. Ezért a legtöbbünk, függetlenül az életkortól és a nemtől, sok erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy megszabaduljunk a helytelen étrend és az ülő életmód miatt felhalmozott extra fontoktól. Ez a cikk azonban egy teljesen ellentétes problémával fog foglalkozni.

Mivel Kertész sohasem kérdezte meg, a fiú még tiltakozni sem tudott, most, az iroda asztala mellett ülve mégis szemrehányást tett magának, hogy nem próbált meg valamit, sokkal nyugodtabban várhatta volna az elkövetkező beszélgetést.

Kertész nyolc óra után érkezett meg, jöttére Kőhidai zavartan felugrott, de az igazgató a vállára tette a kezét, és visszanyomta a székbe. Egy csomag cigarettát dobott az asztalra. Ki írta, hogy két dohányos, még ha ellenségek is, jobban megértik egymást, mint két nem dohányzó jóbarát? Zilahy vagy Márai? Te vagy az irodalombúvár. Kertész rágyújtott, öblögette száját de továbbra is megtartja a görbéket füsttel. Az igazgató hátradőlt a de továbbra is megtartja a görbéket, és jóindulatúan elmosolyodott.